Home

Welkom bij het Bomencharter

Veelgestelde vragen bij het Bomencharter


Waarom bomen planten ?


Bomen zijn fantastische wezens die CO2 uit de atmosfeer halen. De koolstof (C) nemen ze op  en de zuurstof (O2) pompen ze in de lucht zodat wij gezonde (bos)lucht kunnen inademen. Bomen vormen dus een aangename en efficiënte manier om de klimaatopwarming onder controle te houden. Maar bomen zijn zoveel meer, ze  beschermen ons ook tegen de gevolgen van klimaatopwarming (droogte, hitte, overstromingen). Bomen verbeteren de luchtkwaliteit (ze halen fijn stof uit de lucht) en ze vormen een geluidsbuffer, ze zijn bovendien goed voor de biodiversiteit. Bomen produceren lekker en vers fruit en voedzame noten, ze zijn goed voor onze gezondheid en bevorderen ons geluksgevoel.


Welke bomen worden meegenomen in de telling ?


Alle bomen die geplant worden op het grondgebied van de gemeente/stad worden meegenomen in de telling.

Deze bomen kunnen geplant worden door het lokaal bestuur, door andere instanties (bv. Natuurpunt, ANB, BOS+, het Centrum voor Botanische Verrijking, VLM, Watergroep, bedrijven, scholen,....) en/of door burgers.


Wat is een boom ?


Struiken worden niet meegeteld maar soms is de grens tussen een struik en een boom dun. Bij twijfel leggen we uw vraag voor aan onze bomenexpert. Wat verder op deze website vindt u een algemene leidraad van wat wel/niet als een boom beschouwd wordt.


Hoe kan ik als lokaal bestuur meer bomen bekomen én een correct streefdoel bepalen voor het aantal bomen dat geplant zal worden in de periode 2019-2024 ?


1. In eerste instantie kan je onderzoeken welke mogelijkheden je als gemeente/stad zelf hebt om bomen te planten.

Klassiekers zijn de aanleg van een geboortebos of een klimaatbos. 


Maak een raming van het aantal bomen dat de gemeente/stad zelf kan planten. Hou er rekening mee dat de telling aanvangt op 1/1/2019.


2. Vervolgens kan je bij alle andere instanties (bv. Natuurpunt, ANB, BOS+, de Vlaamse Bosgroepen, het Centrum voor Botanische Verrijking, VLM, Watergroep, bedrijven, scholen en ouderraden....) nagaan welke mogelijkheden zij zien om bomen te planten.


Vraag een raming van het aantal bomen dat de andere instanties zullen planten. Hou er rekening mee dat de telling aanvangt op 1/1/2019.


3. Tot slot kan je als gemeente of stad proberen de burgers te verleiden om bomen te planten. Door bv. deel te nemen aan de samenaankopen van de regionale landschappen kan je er voor zorgen dat inwoners (meer) bomen planten. De mogelijkheid bestaat om samen met de scholen extra promotie voor de samenaankoop van de regionale landschappen te maken, bv. door de leerlingen affiches te laten ontwerpen die uitgehangen worden bij handelaars en op school. De bekroonde affiches van de winnaars van de tekenwedstrijd voor scholen in Bertem vind je wat verder op deze website ....


Je kan mensen verleiden om bomen te planten via gerichte communicatiecampagnes en/of door als gemeentebestuur het goede voorbeeld te geven. Een Burgemeester of Schepen die een boom plant in de eigen tuin of het College van Burgemeester en Schepenen die samen een klimaatboom planten : woorden wekken, voorbeelden trekken....


Maak zelf een raming van het aantal bomen dat de burgers zullen planten. Hiervoor kan je je bv. baseren op historische gegevens als je bv. weet  hoeveel bomen er bij een vorige samenaankoop besteld werden. Hou er rekening mee dat de telling aanvangt op 1/1/2019.


4. Het streefdoel wordt bepaald door de drie ramingen op te tellen (lokaal bestuur, andere instanties, burgers).


Als het echt niet lukt om een concreet streefdoel te bepalen,

bv. er wordt gestreefd naar 2.500 bijkomende bomen in de periode 2019-2024;

dan kan je ook een streefvork opnemen in het Bomencharter,

bv. er wordt gestreefd naar 500 tot 3.000 bijkomende bomen;

of je kan een algemene formulering kiezen,

bv. er wordt gestreefd naar zo veel mogelijk bijkomende bomen.


Heb je zelf een budget nodig ?


Uiteraard is het handig indien er middelen om bomen te (laten) planten voorzien worden in de meerjarenbegroting maar dit is niet absoluut noodzakelijk.

Indien nodig willen we samen met u onderzoeken welke subsidiemogelijkheden bestaan voor uw project.

Communicatie (o.a. promotie voor het planten van bomen) vormt een belangrijk onderdeel van het Bomencharter maar dat hoeft geen geld te kosten. Draagvlakcreatie voor het planten van bomen kan je bekomen door burgers en verenigingen (milieuraad, kunstenaars, Gezinsbond, jeugdbewegingen,...) te betrekken bij het Bomencharter.


Hoe kan ik als lokaal bestuur het aantal geplante bomen tellen ?


Als er een samenaankoop van de regionale landschappen georganiseerd wordt, dan kan je het aantal bestelde bomen opvragen.

Je kan als gemeente of stad ook een centraal meldpunt voorzien waar burgers kunnen melden dat ze een boom planten.


Het is niet noodzakelijk om alle geplante bomen (van alle burgers) te tellen, het is wel opportuun een zicht te hebben op het aantal bomen dat geplant wordt in het kader van grote bebossingsprojecten die door het lokale bestuur zelf of door de andere instanties (zie hoger) gerealiseerd worden. Een goed contact met de andere instanties vormt een troef om informatie m.b.t. het geplante aantal bomen te bekomen.


Op welke manier wordt het aantal geplante bomen weergegeven ?


Het aantal geplante bomen (+ gedetailleerde info : waar en wanneer werden de bomen geplant, wie was betrokken bij het project, een korte beschrijving van het project) dient u door te geven via soswelzijn@yahoo.com. De bomenteller op de website wordt continu bijgewerkt (zie onder).


Vragen staat vrij ...


Voor praktische ondersteuning en met al je vragen kan je steeds terecht bij soswelzijn@yahoo.com.

Via de website willen we graag ook kennis uitwisselen, u kan interessante info steeds doorgeven zodat deze vermeld kan worden op de website.

Ben jij er helemaal klaar voor ?


Welkom bij het Bomencharter !


Lees de inhoud van het Bomencharter en kies de formulering en het streefdoel dat bij uw gemeente/stad past.

Onderaan deze website vindt u het Bomencharter voor lokale besturen in 'platte tekst', op die manier kan u het Bomencharter makkelijk invullen en aanpassen.

Laat het ingevulde Bomencharter vervolgens ondertekenen door de Burgemeester of de bevoegde Schepen en stuur dit document naar soswelzijn@yahoo.com.

Uw gemeente/stad wordt vervolgens vermeld op de website. Het collectief streefdoel van uw provincie én van Vlaanderen wordt aangepast. Na verloop van tijd kan u dan het aantal geplante bomen doorgeven. Indien er in 2019 of 2020 bomen werden geplant, dan kan u dit aantal uiteraard onmiddellijk doorgeven. Dit aantal  wordt dan vermeld op de website. Eén keer per jaar (telkens in januari) ontvangt u een mail waarin gevraagd wordt het aantal geplante bomen van het afgelopen jaar door te geven.


Indien u deelneemt aan de plechtige ondertekening van het Bomencharter Vlaanderen op 12/3/2020, dan dient u het ondertekend Bomencharter ten laatste op 6/3/2020 (voor 17 uur) door te geven via soswelzijn@yahoo.com. De plechtige ondertekening op 12/3/2020 gaat door in de gemeente Puurs. Na de ondertekeningsceremonie planten we samen een klimaatboom. Op die manier kunnen we hopelijk (nogmaals) heel wat persaandacht bekomen ...


Partners kunnen het Bomencharter eveneens vervolledigen, ondertekenen en vervolgens (voor 3/3/2020) doorsturen naar soswelzijn@yahoo.com. Je kan kiezen voor de standaardformulering of je kan zelf je eigen formulering opstellen.


We wensen u van harte te bedanken voor de medewerking !


Wat is het Bomencharter ?


Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen ('het streefdoel') te bekomen op het grondgebied van de stad/gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter.


Het Bomencharter heeft betrekking op de periode 2019 - 2024.

Alle bomen die geplant worden vanaf 1/1/2019 tot 31/12/2024 worden opgenomen in de telling. Op die manier wordt het Bomencharter maximaal geënt op de bestuursperiode van de lokale besturen.


Op 17 oktober 2019 werd het Bomencharter voor de provincie Vlaams-Brabant plechtig ondertekend door 19 steden en gemeenten. Samen streven we naar 94.595 bijkomende bomen, een schitterend resultaat, met dank aan de deelnemende lokale besturen. Het Bomencharter voor Vlaams-Brabant werd mede ondertekend door het Centrum voor Botanische Verrijking, BOS+ en de Vereniging Openbaar Groen (VVOG).


Na de ondertekening van het charter hebben we een unieke klimaatboom met een bijzondere betekenis geplant, nl. een scheefbladige zomerlinde. Het zit immers ook wat 'scheef' met het klimaat. Deze boom werd met veel plezier geschonken door het Centrum voor Botanische Verrijking.

Vanaf 18 oktober 2019  krijgen alle steden en gemeenten in Vlaanderen de kans het Bomencharter voor Vlaanderen te ondertekenen.


Contact : Jo Maes, een burger uit Bertem met een passie voor bomen, soswelzijn@yahoo.com


SAVE THE DATE

De plechtige ondertekening van het Bomencharter Vlaanderen gaat door op donderdag 12 maart 2020 om 13u30 in het gemeentehuis van Puurs-Sint-Amands  (Hoogstraat 29, Puurs). Iedereen is welkom op het 'feest van de boom'.

Je kan het ondertekend Bomencharter doorgeven tot 6 maart 2020 (17 uur).


Programma

13u15 : ontvangst

13u30 : speeches

14u00 : plechtige ondertekening Bomencharter

14u25 : eerste fotomoment

14u30 : klimaatboom planten

15u00 : tweede fotomoment

15u05 : receptie


De volgende steden en gemeenten ondertekenen het Bomencharter :

Anzegem, Begijnendijk, Berlaar, Bertem, Bever, Bonheiden, Boortmeerbeek, Bornem, Boutersem, Brakel, Buggenhout, Eeklo, Evergem, Geetbets, Haacht, Halle, Heist-op-den-Berg, Herne, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Kasterlee, Keerbergen, Kinrooi, Lendelede, Lennik, Liedekerke, Linter, Meerhout, Meise, Merchtem, Moorslede, Niel, Nieuwpoort, Oostende, Oosterzele, Puurs-Sint-Amands, Staden, Steenokkerzeel, Ternat, Tremelo, Vilvoorde, Wellen, Willebroek, Wuustwezel, Zaventem, Zele, Zoersel en Zwalm. Bedankt voor jullie inzet !


De volgende provincie ondertekent het Bomencharter: de provincie Oost-Vlaanderen. Bedankt voor de actieve deelname !


Het Bomencharter wordt gesteund door :

Riet Gillis (Gedeputeerde voor o.m. Milieu, Natuur en Klimaat, Provincie Oost-Vlaanderen), BOS+, BBL, Velt, het Centrum voor Botanische Verrijking, de Vereniging voor Openbaar Groen, de Vlaamse Bosgroepen, ByeByeGrass, Trees For Climate, Martin Hermy (Em. Professor in Natuur- en Groenbeheer),

Bart Muys (Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer KU Leuven),

VALOR en Fietsberaad Vlaanderen. Bedankt voor alle steun !

Bomenteller Vlaanderen   


Aantal geplante bomen

74.487

Streefdoel Bomencharter

401.955

Aantal steden en gemeenten

49

Heet van de naald


Vlaams-Brabant : meer dan 100.000 bomen


Begijnendijk, Bertem, Bever, Boortmeerbeek, Boutersem, Geetbets, Haacht, Halle, Herne, Huldenberg, Kampenhout, Kapelle-op-den-Bos, Keerbergen, Lennik, Liedekerke, Linter, Meise, Merchtem, Steenokkerzeel, Ternat, Tremelo, Vilvoorde en Zaventem geven kleur aan het Bomencharter.


Limburg doet ook mee


Dankzij de gemeenten Wellen en Kinrooi is Limburg ook vertegenwoordigd bij het Bomencharter.


Oost-Vlaanderen : er is steun van de lokale besturen én van het provinciebestuur


Eeklo, Oosterzele, Zwalm, Zele, Evergem, Brakel en Buggenhout geven het goede voorbeeld en tekenen het Bomencharter. Riet Gillis (Gedeputeerde voor o.m. Milieu, Natuur en Klimaat, Provincie Oost-Vlaanderen) tekent het Bomencharter.


West-Vlaanderen :  150.000 bomen


Anzegem, Lendelede, Moorslede, Staden, Oostende en Nieuwpoort doen ook mee, het collectieve streefdoel schiet omhoog.


Antwerpen : meer dan 100.000 bomen


De gemeenten Bornem, Kasterlee, Puurs-Sint-Amands, Zoersel, Niel, Heist-op-den-Berg,  Wuustwezel, Meerhout, Willebroek, Bonheiden en Berlaar ondertekenen het Bomencharter.  De provincie Antwerpen zet duidelijk haar beste beentje voor.


Vlaanderen : meer dan 400.000 bomen


Met de steun van alle partners en 49 lokale besturen krijgt het Bomencharter een enorme impuls, mede dankzij Oostende, Bonheiden, Buggenhout, Berlaar en Nieuwpoort. Ik word er stil en dankbaar van. Iedereen blijft welkom, met veel of weinig bomen, het maakt niet uit. Bedankt voor jullie inzet !


Groot nieuws


Riet Gillis (Gedeputeerde voor o.m. Milieu, Natuur en Klimaat, Provincie Oost-Vlaanderen) tekent het Bomencharter. De steun vanuit de provincie Oost-Vlaanderen doet bijzonder veel plezier.

Bart Muys (Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer KU Leuven) steunt het Bomencharter.Een klimaatboom in elke deelnemende gemeente /stad


We danken de gemeente Schelle voor dit schitterend voorstel. Voorlopig vinden we geen sponsor om deze bomen gratis ter beschikking te stellen maar de lokale besturen kunnen de aankoop van een klimaatboom uiteraard zelf financieren. Indien  gewenst bieden we hier praktische ondersteuning bij. Het sjabloon voor het bordje bij de boom kan je hieronder alvast vinden. Het zou fantastisch zijn als er overal in Vlaanderen klimaatbomen opduiken, de symboolwaarde en voorbeeldfunctie van deze bomen is groot, zeker als ze geplant worden door de burgemeester en/of schepenen, samen met de groendienst. Op die manier krijgen we een symbolische en uniforme verankering van het Bomencharter in heel Vlaanderen en krijgen we hopelijk ook telkens lokale persaandacht.


In Bertem hebben we een unieke  klimaatboom geplant, nl. een scheefbladige zomerlinde.

Ik liet mij vertellen dat er maar enkele exemplaren van deze boomsoort in België staan.

Deze boom werd met veel plezier geschonken door het 'Centrum voor Botanische Verrijking vzw.'Projectsubsidie Natuur en Bos


Natuur en Bos lanceert een projectoproep voor de aankoop van gronden om te bebossen.

De aanvraag dient ingediend te worden voor 1 mei 2020.

https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-aankoopLeuke voorbeelden en inspirerende plannen


Bomenteller in Tremelo

In het kader van het Bomencharter installeert de gemeente Tremelo een bomenteller op de website van de gemeente. Op die manier kunnen burgers alle bomen registreren die ze zelf planten.

https://www.tremelo.be/eloketdetail/210/tremelo-boomt-bomenteller

Aandachtspunt : let op dat er geen dubbeltellingen ontstaan bij het doorgeven van het aantal geplante bomen door burgers in het kader van samenaankopen.


Geboorteboom in Meise

Met ingang van 1 oktober 2019 wordt door de gemeente Meise een gemeentelijke geboorte-en

adoptiepremie toegekend ten bedrage van 30,00 euro voor de geboorte of adoptie van een kind. 

De begunstigde kan er ook voor opteren om i.p.v. de toekenning van een premie een inheemse boom te komen ophalen in het administratief centrum gedurende twee tijdstippen per jaar.


Huwelijksboom in Boutersem

https://www.robtv.be/nieuws/wie-in-boutersem-trouwt-krijgt-vanaf-volgend-jaar-een-boom-cadeau-van-gemeentebestuur-87416


Behaag je tuin in Vlaams-Brabant (samenaankoop)

https://www.behaagjetuin.be/


Boom zoekt grond in Mechelen (samenaankoop)

https://www.mechelen.be/boomzoektgrond


Limburg en de bomen


Departement Omgeving - Vlaamse overheid

Beleidsverkenning rond bestaande bomen, kosten en baten van bomen

https://www.ruimtelijkeordening.be/beleidsverkenningen/Ecosysteemunits


Vlaamse Regering - Regeerakkoord 2019-2024

Er wordt gestreefd naar 1 miljoen extra bomen in Vlaams-Brabant.

Tevens streeeft men naar 10.000 hectare bijkomend bos in Vlaanderen tegen 2030, waarvan minstens 4.000 hectare deze regeerperiode.
 

Brussel en het Bomenplan

Brussel lanceerde recent het  ‘Plan Bomen in de Stad’. Het plan zal tussen 2020 en 2030 uitgevoerd worden en heeft als doel de stad te vergroenen en beter te wapenen tegen de klimaatopwarming.

Concrete acties zoals informatie- en bewustmakingsacties worden opgenomen in het Bomencharter van het Bomenplan. De stad Brussel zal ook een gids met ‘best practices’ opstellen met daarin een overzicht van het bomenpatrimonium en van de selectiecriteria voor een te planten boom. Er komt zelfs een Boommeester die de leiding krijgt over de bomen in de stad Brussel.


Bomenproject in Waals Picardië

Een schitterend project met gratis bomen voor gemeenten, bedrijven, organisaties, landbouwers en scholen : https://unarbrepourlawapi.be/?PagePrincipale


Nederland

Onze Noorderburen streven naar 10 miljoen bijkomende bomen in de komende 4 jaar via het plan Boom  https://www.natuurenmilieufederaties.nl/project/plan-boom-10-miljoen-bomen/


Europa

Frans Timmermans (Uitvoerend vicevoorzitter voor de Europese Green Deal) formuleert de ambitieuse doelstelling om 2 miljard bomen te planten in de EU. De Bomenambassadeur voor Europa is dus gekend. Het  Europees Bomenfonds zit er allicht ook aan te komen. Het wordt een uitdaging om al deze bomen te kweken, te planten én te tellen, al is dit laatste uiteraard een bijzaak.


Verlangenlijstje

- Aanstelling Bomenambassadeur Vlaanderen

- Sponsor voor grootschalige communicatiecampagne 'plant een boom in je tuin/op je (bedrijven)terrein'

- Bomenfonds (Europees 'Green deal'/federaal/Vlaams/provincies) om gratis bomen ter  beschikking te stellen aan burgers, lokale besturen, bedrijven, organisaties, landbouwers en scholen


Vraag voor experts

Welke rol kunnen bomen (en struiken) spelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof ?

BOS+  bezorgde mij onderstaande link, waarvoor dank !

https://www.ugent.be/bw/environment/en/research/fornalab/Projects/impact-globalchanges


Het Bomencharter wordt gesteund door :

- BOS+

- BBL

- Velt

- Het 'Centrum voor Botanische Verrijking' vzw (http://www.botanischeverrijking.be/)

- De 'Vereniging voor Openbaar Groen' (http://vvog.info)

- ByeByeGrass

- Trees For Climate (https://www.facebook.com/treesforclimate/)

- De Vlaamse Bosgroepen

- Martin Hermy (Em. Professor in Natuur- en Groenbeheer)

- Bart Muys (Hoogleraar Bosecologie en Bosbeheer KU Leuven)

- Valor nv

- Fietsberaad Vlaanderen

- Riet Gillis (Gedeputeerde voor o.m. Milieu, Natuur en Klimaat, Provincie Oost-Vlaanderen)
Wat is een boom ?


De definitie van een boom is een moeilijk gegeven,  er bestaat wereldwijd geen algemene consensus over wat een boom is en er zijn steeds weer uitzonderingen op de regel in functie van de insteek/benadering.

 

Het criterium dat voor het Bomencharter wordt gehanteerd  is de boom-technische benadering. Sommige soorten vertakken de-facto laag en vormen geen boom, deze worden naar soort gecatalogeerd als struik (bv rozen, ligustrum, gelderse roos…).

Anderzijds is het criterium soort niet primordiaal.  Sommige soorten groeien uit tot bomen, doch kan diezelfde soort ook als haagplant worden aangewend. In het laatste geval tellen ze niet mee.

 

We staan even stil bij de voorbeelden van een beuk en haagbeuk.

Indien de bomen vrij mogen uitgroeien,  zijn zowel beuk als haagbeuk te beschouwen als boom, ze halen in bosverband op termijn een hoogte van 30m hoogte of meer. Het zijn 1 of meerdere stammen die het hoofdbeeld bepalen van de plant met daarboven een kruin.  Dezelfde soorten worden echter ook aangewend als haagplant, geschoren en laag vertakkend.  Van (vrije) stammen is er dus geen sprake in dat geval.  In deze groeicontext worden de planten niet beschouwd als boom.

Het is dus niet enkel de soort die bepalend is, maar ook het gebruik.  

Een laagstam-fruitboom wordt seeds als boom beschouwd, ook al geeft deze de indruk een grote struik te zijn.  Het gaat om het feit dat er een duidelijk te onderscheiden stam is in het boombeeld.


Bomen kopen


Bomen gaan tientallen tot honderden jaren mee : een goede boomkeuze is cruciaal, experts willen jou zeker begeleiden bij de aankoop van een boom die bij jou en je tuin past.


Bomen planten


Bomen plant je voor het leven én voor de generaties na jou, denk goed na over welke boom je hoe, waar en wanneer plant of vraag advies aan een expert ...

Bomen in een pot (container) kan je in principe het hele jaar door planten (best niet tijdens een hittegolf of tijdens een vriesperiode)

Bomen zonder pot (met naakte wortel) kan je (afhankelijk van de weersomstandigheden en de boomkeuze) doorgaans planten tussen 15/10 en 30/3 (best niet tijdens een vriesperiode tenzij je een drilboor bij de hand hebt)

Telling van het aantal geplante bomen in de periode 2019-2024
Vlaams-Brabant


Begijnendijk

Bertem

80

Bever


Boortmeerbeek


Boutersem

Geetbets

Halle

26.400

Haacht


Herne

Huldenberg

121

Kampenhout

43

Kapelle-op-den-Bos

10

Keerbergen

Lennik

6

Liedekerke

1.300

Linter

530

Meise

Merchtem

2.256

Steenokkerzeel

Ternat

Tremelo

Vilvoorde

16.372

Zaventem

Totaal

47.118

Streefdoel

Bomencharter

112.595

Antwerpen   

Berlaar


Bonheiden

Bornem

130

Heist-op-den-Berg

Kasterlee

Meerhout

Niel

Puurs-Sint-Amands

3.250

Willebroek

Wuustwezel

Zoersel

Totaal

3.380

Streefdoel Bomencharter

120.360

Limburg

Kinrooi

4.000

Wellen

Totaal

4.000

Streefdoel Bomencharter

12.000

West-Vlaanderen

Anzegem

Lendelede

Moorslede

Nieuwpoort

Oostende

13.850

Staden

Totaal

13.850

Streefdoel Bomencharter

150.000

Oost-Vlaanderen

Brakel

Buggenhout

Eeklo

Evergem

Oosterzele

Zele

2.303

Zwalm

3.836

Totaal

6.139

Streefdoel Bomencharter

7.000

De winnaars van de tekenwedstijd voor scholen in Bertem hebben fantastisch werk geleverd ! Ze werden gehuldigd tijdens de ondertekening van het Bomencharter op 17/10/ 19 én ze kregen een T-shirt kado met hun eigen ontwerp hierop.
Bomencharter Vlaanderen (2019-2024)


Het Bomencharter wordt ondertekend door de lokale besturen en de overige partners die samen zo veel mogelijk bijkomende bomen willen bekomen in Vlaanderen tijdens de periode 2019 – 2024.


Het planten van bomen vermindert de klimaatopwarming (opname van CO2). Bovendien bieden bomen bescherming tegen de gevolgen van de klimaatopwarming (hitte, droogte en overstromingen). Bomen zorgen voor een betere luchtkwaliteit en ze vormen een lawaaibuffer. Ze bevorderen tevens de (geestelijke) gezondheid, de natuurbeleving en de biodiversiteit.


Via het Bomencharter wordt het engagement van de lokale besturen en de partners geformaliseerd. De partijen die het Bomencharter ondertekenen streven naar samenwerking, kennisdeling en geïntegreerde communicatie op lokaal en bovenlokaal niveau m.b.t. het thema ‘planten van bomen’. Iedereen behoudt evenwel steeds de volledige vrijheid om concrete invulling te geven aan het geformuleerde engagement.


De algemene coördinatie van het project en de telling van het aantal geplante bomen verloopt via Jo Maes, een burger met een passie voor bomen. De lokale besturen en de partners verbinden zich er toe de volgende gegevens door te geven aan Jo Maes1, indien deze gegevens gekend zijn : het aantal geplante bomen, locatie (welke gemeente/stad), periode van het jaar, de betrokken partners en een korte beschrijving van het project. Op die manier wordt het aantal geplante bomen zo correct mogelijk geregistreerd. Het aantal geplante bomen wordt vermeld op de website https://www.bomencharter.be, de onderliggende gegevens (zie hoger) worden geregistreerd en bewaard door Jo Maes.Lokale besturen


De gemeente/stad ………………….. streeft er naar ……………..….2 bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente/stad in de periode 2019-2024.


of


De gemeente/stad ………………….. streeft er naar …………….. tot ……………. 3bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente/stad in de periode 2019-2024.


of


De gemeente/stad ………………….. streeft er naar zo veel mogelijk bijkomende bomen te bekomen op het grondgebied van de gemeente/stad in de periode 2019-2024.Burgemeester/ bevoegde schepen : naam, bevoegdheid, datum, handtekening


1via soswelzijn@yahoo.com

250, 500, 1000, 2.000, 5.000,... : alles is toegelaten.

3streeft er naar bv. 500 tot 2.500 bijkomende bomen te bekomen.